Nosta vuorovaikutustaitosi uudelle tasolle!

139,00  sis. alv

Vuorovaikutustaidot ovat avain kaikissa ihmissuhteissa entistä parempaan yhteistyöhön, myönteisen ilmapiirin rakentamiseen ja ihmisten hyvinvoinnin kohottamiseen. Tämän kurssin herättämiä oivalluksia ja oppeja voit hyödyntää kaikilla elämän aloilla, työelämässä, parisuhteessa tai lasten kanssa toimiessa, johtamistehtävissä ja työntekijänä. Kurssi tarjoaa eväät muutokseen vuorovaikutustaidoissasi. Harjoittelemalla vahvistat uusia taitoja ja alat löytää tilanteita, joissa taitoja voi soveltaa.

Kurssi kestää 7 viikkoa, saat opiskeltavaksesi yhden jakson per viikko. Koko kurssin sisältö  käytössäsi 3 kuukautta rekisteröitymisestäsi, joten sinulla on hyvin aikaa tehdä tehtäviä ja opiskella materiaali. .

Verkkokurssn voit hankkia suoraan tästä verkkokaupasta vai haluatko mieluummin yrityksellesi laskun? Saat laskun halutessasi e-laskuna tai sähköpostilla (pdf). Otathan yhteyttä asiakaspalvelu@vaikutaoikein.fi. Laskulla kurssin voi hankkia samalla useammalle työntekijälle.

Kuvaus

Nosta VUOROVAIKUTUSTAITOSI uudelle tasolle -verkkokurssi

Vuorovaikutustaidot ovat avain kaikissa ihmissuhteissa entistä parempaan yhteistyöhön, myönteisen ilmapiirin rakentamiseen ja ihmisten hyvinvoinnin kohottamiseen. Tämän kurssin herättämiä oivalluksia ja oppeja voit hyödyntää kaikilla elämän aloilla, työelämässä, parisuhteessa tai lasten kanssa toimiessa, johtamistehtävissä ja työntekijänä. Kurssi tarjoaa eväät muutokseen vuorovaikutustaidoissasi. Harjoittelemalla vahvistat uusia taitoja ja alat löytää tilanteita, joissa taitoja voi soveltaa.

Kurssin pohjautuu monialaiseen teoriatietoon

Olen koonnut verkkokurssiin aineistoa ja tehtäviä, jotka liittyvät erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja -taitoihin. Kurssin sisältö pohjautuu eri tieteenalojen teoriatietoon ja tutkimukseen: vuorovaikutuksen ja viestinnän teoriatietoon, ihmisen fysiologiaan ja aivoihin liittyvään tutkimustietoon sekä positiivisen psykologian tutkimukseen. Kurssin työmenetelmiin olen soveltanut ratkaisukeskeistä työotetta sekä kokemukselliseen oppimiseen perustuvan metodiikka.

Kurssilla avataan vuorovaikutustaitojen teoriaa, mutta näkökulma on mahdollisimman paljon käytännönläheinen. Ajatuksena on, että kurssin antia voi heti ottaa käyttöön.

 

Kurssi koostuu seitsemästä jaksosta

Kurssi jakautuu seitsemään jaksoon. Saat kerralla yhden jakson aineiston ja viikon välein aina uuden jakson materiaalin verkkokurssin sivustolle. Kokonaisuutena kurssin kesto on siis seitsemän viikkoa. Saat uudesta jaksosta ilmoituksen sähköpostissa. Ideana on, että sinulla on viikko aikaa perehtyä kunkin jakson aiheeseen ja paneutua tehtäviin. Koko kurssin aineisto on käytettävissä kolme kuukautta kurssin aloittamisesta.

 

KURSSIN SEITSEMÄN JAKSOA

  1. VUOROVAIKUTUSTAITOJEN MERKITYS
  2. MITEN VUOROVAIKUTUS TOIMII?
  3. MITEN TULKITSEMME TOISTEMME VIESTEJÄ?
  4. ARVOSTAVA VUOROVAIKUTUS
  5. STRESSAVAT VUOROVAIKUTUSTILANTEET
  6. ONGELMIIN TARTTUMINEN IHMISSUHTEISSA
  7. RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS

 

Millaista aineistoa kurssiin sisältyy?

Kurssin materiaalit koostuvat kunkin jakson aiheeseen kuuluvista kirjallisista alustuksista, videosta, mahdollisista linkeistä ja tehtävistä. Materiaalin tarkoitus on auttaa sinua tiedostamaan toimintatapojasi ja antaa työkaluja, joilla voit harjoitella ja vahvistaa uusia tapoja toimia vuorovaikutustilanteissa.

 

Millaisia tehtäviä kurssiin kuuluu?

Kurssi pohjautuu kokemuksellisen oppimisen menetelmään. Aivojen muistijärjestelmistä tiedetään, että oppiminen vahvistuu, kun tietoa työstetään mahdollisimman monen aistin välityksellä, toistamalla ja harjoittelemalla käytännössä. Sen vuoksi kurssiin sisältyy harjoituksia. Jokaisen jakson lopussa on 3-5 tehtävää, jotka tehdään itsenäisesti. Tehtävät ovat jakson aiheeseen liittyviä pohtimistehtäviä, oppimiseen ja harjoitteluun liittyvien työkalujen käyttötehtäviä, käytännön tilanteiden harjoituksia sekä muistikirjan ja oppimispäiväkirjan hyödyntämistä. Tehtäviä tekemällä oppiminen syvenee ja uusista asioista syntyy pysyvä muistijälki.

 

Miten kurssilla kannattaa edetä?

Suosittelen etenemistä sisällön mukaisessa järjestyksessä. Olen suunnittelut kokonaisuuden niin, että tieto, pohdittavat asiat ja harjoitukset vievät eteenpäin seuraavaan.

 

Mitä tarvitset kurssin suorittamiseen?

Verkkokurssin kaikki aineisto on luettavissa ja katsottavissa internetyhteydellä tietokoneellasi. Hanki kuitenkin kurssia varten harjoituspäiväkirja, kyniä ja värikyniä ja valkoisia pahvikortteja. Tarvitset näitä harjoitusten tekemiseen. Kynällä kirjoittaminen, piirtäminen, värittäminen, mielikuvaharjoittelu ja elämässä tapahtuvien tilanteiden kirjallinen pohtiminen ovat kaikki oikein suositeltavia tapoja toteuttaa harjoituksia. Varaa aikaa noin kolme tuntia viikossa materiaaliin perehtymiseen ja harjoituksiin.

 

Verkkokurssi on itsenäistä opiskelua

Verkkokurssi ei sisällä henkilökohtaista valmennusta. Etenet kurssilla omaehtoisesti. Kannustan kuitenkin, että pyydä joku kurssin aiheesta kiinnostunut ystävä tai työkaveri kuulijaksesi, joku, joka haluaisi olla koekaniinisi tai jonka kanssa voisit harjoitella turvallisesti tai pohtia ääneen asioita. Oma oppimisesi tehostuu, kun ohjaat toista ja samalla laitat hyvän kiertämään. Kun hän kysyy sinulta, joudut selkeyttämään asian ja pohtimaan, miten ymmärsit ja mitä ajattelet jostakin asiasta.

 

Voit antaa palautetta

Kurssin kuluessa voit antaa minulle palautetta sähköpostitse. Olen kiitollinen kaikista ajatuksistasi. Ne auttavat minua kehittämään verkkokurssia ja opetustyötäni tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

Ajattelen, että jokainen kohtaaminen ja jokainen ihmissuhde on mahdollisuus harjoitella vuorovaikutustaitoja, oppia ja kehittyä itse ihmisenä ja samalla muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi.

 

 

Tässä palautetta valmennuksistani Virpiltä.

 

 

Tutustu näiden videoiden kautta valmennustapaani.