TERVETULOA OPISKELEMAAN VUOROVAIKUTUSTAITOJA

Nosta vuorovaikutusTAIDOT uudelle tasolle -verkkokurssille

 

Katso ensin video sivun alusta.

Vuorovaikutustaidot ovat avain kaikissa ihmissuhteissa entistä parempaan yhteistyöhön, myönteisen ilmapiirin rakentamiseen ja ihmisten hyvinvoinnin kohottamiseen. Tämän kurssin herättämiä oivalluksia ja oppeja voit hyödyntää työelämässä, johtamistehtävissä, parisuhteessa tai lasten kanssa toimiessa. Kurssi tarjoaa eväät muutokseen vuorovaikutustaidoissasi. Harjoittelemalla vahvistat uusia taitoja ja alat löytää tilanteita, joissa taitoja voi soveltaa.

KURSSI AVAUTUU SINULLE 7 VIIKON AIKANA

Olen koonnut tähän verkkokurssiin aineistoa ja tehtäviä, jotka liittyvät erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin ja -taitoihin. Avaan myös vuorovaikutustaitojen teoriaa, mutta näkökulmani on mahdollisimman paljon käytännönläheinen. Ajatuksena on, että kurssin antia voi heti ottaa käyttöön. Kurssi jakautuu seitsemään jaksoon. Saat kerralla yhden jakson aineiston ja viikon välein aina uuden jakson materiaalin verkkokurssin sivustolle. Kokonaisuutena kurssin kesto on siis seitsemän viikkoa. Saat uudesta jaksosta ilmoituksen sähköpostissa. Ideana on, että sinulla on viikko aikaa perehtyä kunkin jakson aiheeseen ja paneutua tehtäviin. Varaa aikaa noin kolme tuntia viikossa materiaaliin perehtymiseen ja harjoituksiin. Koko kurssin aineisto on käytettävissä kolme kuukautta kurssin aloittamisesta.

Kurssin materiaalit koostuvat kunkin jakson aiheeseen kuuluvista alustuksista, videosta, mahdollisista linkeistä ja tehtävistä. Kurssiin sisältyy pohtimistehtäviä, käytännön harjoituksia ja oppimispäiväkirjan pitämistä. Alustusten, videoiden ja harjoitusten tarkoitus on auttaa sinua tiedostamaan toimintatapojasi ja antaa työkaluja, joilla voit harjoitella ja vahvistaa uusia tapoja toimia vuorovaikutustilanteissa. Kurssi pohjautuu kokemuksellisen oppimisen menetelmään. Tehtäviä tekemällä oppiminen syvenee ja uusista asioista syntyy pysyvä muistijälki.

Suosittelen etenemistä sisällön mukaisessa järjestyksessä. Olen suunnittelut kokonaisuuden niin, että tieto, pohdittavat asiat ja harjoitukset vievät eteenpäin seuraavaan. Klikkaa vasemmalta 1. jakson opintoihin.

 

VALMISTAUTUMINEN OPINTOIHIN

Hanki kurssia varten harjoituspäiväkirja, kyniä ja värikyniä ja valkoisia pahvikortteja. Tarvitset näitä harjoitusten tekemiseen. Kynällä kirjoittaminen, piirtäminen, värittäminen, mielikuvaharjoittelu ja elämässä tapahtuvien tilanteiden kirjallinen pohtiminen ovat kaikki oikein suositeltavia tapoja toteuttaa harjoituksia, sillä kaikkien aistien käyttäminen vahvistaa oppimista.

Verkkokurssi ei sisällä henkilökohtaista valmennusta. Etenet kurssilla omaehtoisesti. Kannustan kuitenkin, että pyydä joku kurssin aiheesta kiinnostunut ystävä tai työkaveri kuulijaksesi, joku joka haluaisi olla koekaniinisi tai jonka kanssa voisit harjoitella turvallisesti tai pohtia ääneen asioita. Oma oppimisesi tehostuu, kun ohjaat toista ja samalla laitat hyvän kiertämään. Kun hän kysyy sinulta, joudut selkeyttämään asian ja pohtimaan, miten ymmärsit ja mitä ajattelet jostakin
asiasta.

Kuuntele sivun yläosasta löytyvä esittelyvideo minusta ja tulevasta kurssista.

KURSSIN SEITSEMÄN JAKSOA

1. VUOROVAIKUTUSTAITOJEN MERKITYS
2. MITEN VUOROVAIKUTUS TOIMII?
3. MITEN TULKITSEMME TOISTEMME VIESTEJÄ?
4. ARVOSTAVA VUOROVAIKUTUS
5. STRESSAVAT VUOROVAIKUTUSTILANTEET
6. ONGELMIIN TARTTUMINEN IHMISSUHTEISSA
7. RAKENTAVA VUOROVAIKUTUS

Kurssin kuluessa voit antaa minulle palautetta sähköpostitse kikka@esiintymisvalmennus.fi